bpcd

พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.

Album
พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.

 พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. รุ่นที่ 4-6 /2555
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นปะธานในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ  โรงแรม ทีเค. พาเลซ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

Filter
Display # 

tk06

tk6

tk7

tk21

tk01

tk1

tk2

tk03

tk3

tk04

tk5

Media Categories