bpcd

พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.

Album
พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.

 พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. รุ่นที่ 4-6 /2555
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นปะธานในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ  โรงแรม ทีเค. พาเลซ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

Filter
Display # 
Thumbnail Title Created Author Hits
tk06
Thursday, 08 November 2012 23:19 Super User 2388
tk6
Thursday, 08 November 2012 23:20 Super User 2666
tk7
Thursday, 08 November 2012 23:20 Super User 2819
tk21
Thursday, 08 November 2012 23:18 Super User 2665
tk01
Thursday, 08 November 2012 23:19 Super User 2928
tk1
Thursday, 08 November 2012 23:19 Super User 2667
tk2
Thursday, 08 November 2012 23:19 Super User 2867
tk03
Thursday, 08 November 2012 23:19 Super User 2784
tk3
Thursday, 08 November 2012 23:19 Super User 2927
tk04
Thursday, 08 November 2012 23:19 Super User 2806
tk5
Thursday, 08 November 2012 23:19 Super User 2910

Media Categories