bpcd

ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. ระยะที่ 1

Album
ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. ระยะที่ 1

ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. ระยะที่ 1
ระยะที่ ๑  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ดำเนินการระหว่างวันที่  13 – 26  สิงหาคม  2555
ณ  โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี

Filter
Display # 
Thumbnail Title Created Author Hits
DSC00789
Thursday, 08 November 2012 23:32 Super User 2076
DSC00824
Thursday, 08 November 2012 23:31 Super User 1846
DSC00592
Thursday, 08 November 2012 23:32 Super User 1719
DSC00602
Thursday, 08 November 2012 23:32 Super User 2090
DSC00609
Thursday, 08 November 2012 23:32 Super User 1981
DSC00717
Thursday, 08 November 2012 23:32 Super User 1628
DSC00760
Thursday, 08 November 2012 23:32 Super User 2310

Media Categories