bpcd

สสอ. ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ รมช.ศธ. (นายศักดา คงเพชร) โครงการ "อาชีวะ รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา"

Album
สสอ. ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ รมช.ศธ. (นายศักดา คงเพชร) โครงการ "อาชีวะ รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา"

นายอธิปไตย  โพแตง  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งร่วม ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                
          นายอธิปไตย  โพแตง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศักดา  คงเพชร)  ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ เทศบาลเมืองผักไห่  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Filter
Display # 

85319047773

85317049354

Media Categories