bpcd

WEB BOARD

Welcome, Guest
Username: Password:
 • Page:
 • 1

TOPIC: วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร

วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพอุตส​าหกรรมเกษตร 9 years 6 months ago #52

 • farmers
 • farmers's Avatar
 • OFFLINE
 • Fresh Boarder
 • Posts: 9
 • Thank you received 2
 • Karma: 1
วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร
๑. เพื่อสนับสนุนให้ครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและมืออาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนในวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรและที่เกี่ยวข้องได้เกิดการรวมกลุ่มเป็นชมรม ร่วมกันจัดทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางด้านวิชาการ สื่อการสอน วิธีการสอนและประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ระหว่างเพื่อนสมาชิก
๒. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมกันทำกิจกรรม ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ให้สมาชิกมีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้น
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: admin2
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.089 seconds