bpcd

WEB BOARD

Welcome, Guest
Username: Password:
 • Page:
 • 1

TOPIC: วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจเกษตร

วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพบริห​ารธุรกิจเกษตร 9 years 6 months ago #53

 • farmers
 • farmers's Avatar
 • OFFLINE
 • Fresh Boarder
 • Posts: 9
 • Thank you received 2
 • Karma: 1
วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจเกษตร
๑. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจเกษตร
๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ประสงค์ และความเข้มแข็งทางวิชาการสู่การยกระดับวิทยฐานะของสมาชิกชมรม
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของสมาชิกชมรมอย่างมีคุณภาพ
The administrator has disabled public write access.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.084 seconds