bpcd

WEB BOARD

Welcome, Guest
Username: Password:
 • Page:
 • 1

TOPIC: วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพพืชไร่-นา

วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพพืชไ​ร่-นา 9 years 10 months ago #55

 • farmers
 • farmers's Avatar
 • OFFLINE
 • Fresh Boarder
 • Posts: 9
 • Thank you received 2
 • Karma: 1
วัตถุประสงค์ของชมรมวิชาชีพพืชไร่-นา
เพื่อให้ครูและบุคลากรวิชาชีพพืชไร่-นา และมืออาชีพทางด้านพืชไร่-นา ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ ในรูปแบบต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางด้านวิชาการ สื่อการสอน วิธีการสอนและประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศเรื่องข้าวและเครือข่าย เผยแพร่แบ่งปัน ระหว่างเพื่อนสมาชิก และผู้สนใจ
The administrator has disabled public write access.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.095 seconds