bpcd

WEB BOARD

Welcome, Guest
Username: Password:
 • Page:
 • 1

TOPIC: วัตถุประสงค์ของชมรมครูบูรณาการฯวิชาชีพเกษตร

วัตถุประสงค์ของชมรมครูบูรณาการ​ฯวิชาชีพเกษตร 9 years 6 months ago #51

 • farmers
 • farmers's Avatar
 • OFFLINE
 • Fresh Boarder
 • Posts: 9
 • Thank you received 2
 • Karma: 1
วัตถุประสงค์ของชมรมครูบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตร
๑. เพื่อพัฒนาตนเองและสมาชิกชมรมให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาชีพเกษตร
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างสมาชิกในชมรมและเครือข่ายครูวิชาชีพเกษตร
๓. เพื่อขยายเครือข่ายครูผู้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้อาชีวเกษตร
The administrator has disabled public write access.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.089 seconds