bpcd

WEB BOARD

Welcome, Guest
Username: Password:
 • Page:
 • 1

TOPIC: เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม​ 9 years 1 month ago #102

 • Sutiluck
 • Sutiluck's Avatar
 • OFFLINE
 • Fresh Boarder
 • Posts: 7
 • Thank you received 2
 • Karma: 0
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิชาชีพครูผ้าและเครื่องแต่งกาย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย...........................

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรม
๓. กำหนดการประชุม

ตามที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบสมาคม ชมรม และเครือข่ายให้แก่ผู้ประสานงานการเสนอก่อตั้งชมรม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร OECF สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการจัดการอบรมให้กับสมาชิกชมรมวิชาชีพครูผ้าและเครื่องแต่งกาย บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอเรียนเชิญ ........................... เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมดำเนินงานตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างแพนเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอพัก ชั้น ๒ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม. 5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณในการบริหารจัดการชมรม (ขอให้ติดต่อรับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมที่สถานศึกษาของท่านภายในเร็ว ๆ นี้)
The administrator has disabled public write access.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.083 seconds