bpcd

WEB BOARD

Welcome, Guest
Username: Password:
 • Page:
 • 1

TOPIC: วัตถุประสงค์ชมรม

วัตถุประสงค์ชมรม 9 years 4 months ago #56

 • admin2
 • admin2's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Posts: 6
 • Karma: 0
วัตถุประสงค์ชมรม
1.เพื่อพัฒนาครูแกนนำทักษะความคิดเชิงระบบให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความคิดเชิงระบบของครูแกนนำ
3.เพื่อพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ทักษะความคิดเชิงระบบอาชีวศึกษาสู่ระดับนานาชาติ
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอด เชื่อมโยงไปสู่ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโครงงาน
5.เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถต่อยอด เชื่อมโยงไปสู่ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโครงงาน
Last Edit: 9 years 3 months ago by admin2.
The administrator has disabled public write access.

วัตถุประสงค์ชมรม 9 years 3 months ago #80

 • funnyfm
 • funnyfm's Avatar
 • OFFLINE
 • Fresh Boarder
 • Posts: 2
 • Karma: 0
admin2 wrote:
วัตถุประสงค์ชมรม
1.เพื่อพัฒนาครูแกนนำทักษะความคิดเชิงระบบให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความคิดเชิงระบบของครูแกนนำ
3.เพื่อพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ทักษะความคิดเชิงระบบอาชีวศึกษาสู่ระดับนานาชาติ
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอด เชื่อมโยงไปสู่ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโครงงาน
5.เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถต่อยอด เชื่อมโยงไปสู่ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโครงงาน
The administrator has disabled public write access.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.082 seconds